?>

Nowości:

Psychodeliki

Kłopoty psychotyczne – jakie lekarstwa wykorzystywać?
Myślenie chorego z ciężką depresją może być na tyle zaburzone, iż traci kontakt z realnością. Jego umysł rozpoczyna płatać figle, a on sam zaczyna się obawiać czy nie traci zmysłów. Taki człowiek jest w ciężkiej depresji, lecz po leczeniu jego stan ma możliwość się poprawić. Urojenia mogą zdarzyć się w ciężkich depresjach, lecz, mimo, że są przykre to występują niezmiernie rzadko. Urojenia są to fałszywe sądy chorego, w które on głęboko wierzy. W depresji wyimaginowania są odbiciem zniżonego nastroju oraz wzmacniają go. Co poniektórzy sugerują, iż są największymi niegodziwcami na świecie i inni ludzie powinni ich się pozbyć. Inni zaś tkwią w przeświadczeniu, że są gruntownie pozbawieni środków do życia, co nie jest prawdą. Można także czuć nieuleczalnie chorym i oczekiwać na śmierć – wtedy należałoby uczynić psychodeliki. Treści urojeń są niezmiernie różne, tak jak różnorodne są ludzkie myślenia. Wyimaginowania są fałszywymi sądami, tudzież omamy są postrzeganiem rzeczy nieistniejących. Przykładem może być słyszenie głosów, kiedy nikogo nie ma w pobliżu. Głosy wzmacniają myślenie depresyjne.